Технический английский - Словари3. Расейска-беларускі слоўнік матэматычных, фізічных і тэхнічных тэрмінаў

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  


халькогенид - халькагенід, -ду 
халькогенид свинца - халькагенід свінцу
халькогенидный - халькагенідны
хаос - хаос, -су 
хаос динамический - хаос дынамічны
хаотический - хаатычны
характер - 
1. (мат. объект) характар, -ра; 
2. в др. знач. характар, -ру 
характер анизотропный - характар анізатропны 
характер воздействия - характар уздзеяння 
характер изменения с течением времени - характар змянення з цягам часу 
характер изменения со временем - характар змянення з часам 
характер непрерывный - 
1. характар бесперапынны; 
2. характар неперарыўны 
характер приоритетный - характар прыярытэтны 
характер разный - характар розны 
характер свободной группы - характар свабоднай групы 
характер сложный - характар складаны 
характер циркуляции расплава - характар цыркуляцыі расплаву
характеризовать - характарызаваць
характеризоваться - характарызавацца 
характеризоваться значительно меньшей инерционностью - характарызавацца значна меншай інерцыйнасцю
характеризующийся - які характарызуецца
характеристика - характарыстыка, -кі 
характеристика агрегированная - характарыстыка агрэгіраваная 
характеристика амплитудно-отстроечная - характарыстыка амплітудна-адладжвальная 
характеристика аналогичная - характарыстыка аналагічная 
характеристика аппаратурная - характарыстыка апаратурная 
характеристика близкая к идеальной - характарыстыка, блізкая да ідэальнай 
характеристика вероятностная - характарыстыка імавернасная 
характеристика вольт-амперная (ВАХ) - характарыстыка вольт-амперная (ВАХ) 
характеристика временная - характарыстыка часавая 
характеристика геометрическая - характарыстыка геаметрычная 
характеристика динамическая - характарыстыка дынамічная 
характеристика заданная - характарыстыка зададзеная 
характеристика идеальная - характарыстыка ідэальная 
характеристика информационная - характарыстыка інфармацыйная 
характеристика кинетическая - характарыстыка кінетычная 
характеристика конструктивная - характарыстыка канструктыўная 
характеристика косинусная - характарыстыка косінусная 
характеристика линейная - характарыстыка лінейная 
характеристика механическая - характарыстыка механічная 
характеристика наиболее существенная - характарыстыка найбольш істотная 
характеристика наилучшая - характарыстыка найлепшая 
характеристика независимая - характарыстыка незалежная 
характеристика нелинейная - характарыстыка нелінейная 
характеристика необходимая - характарыстыка неабходная 
характеристика нулевая - характарыстыка нулявая 
характеристика оптимальная - характарыстыка аптымальная 
характеристика оптическая - характарыстыка аптычная 
характеристика основная - характарыстыка асноўная 
характеристика отражательная - характарыстыка адлюстравальная 
характеристика паспортная - характарыстыка пашпартная 
характеристика поверхностная - характарыстыка паверхневая 
характеристика поглощательная - характарыстыка паглынальная 
характеристика положительная - характарыстыка дадатная 
характеристика поля - характарыстыка поля 
характеристика пороговая - характарыстыка парогавая 
характеристика преобразования - характарыстыка пераўтварэння 
характеристика процесса - характарыстыка працэсу 
характеристика прочностная - характарыстыка трываласная 
характеристика системы - характарыстыка сістэмы 
характеристика сложности - характарыстыка складанасці 
характеристика спектральная - характарыстыка спектральная 
характеристика структурная - характарыстыка структурная 
характеристика существенная - характарыстыка істотная 
характеристика термодинамическая - характарыстыка тэрмадынамічная 
характеристика термооптическая - характарыстыка тэрмааптычная 
характеристика удельная - характарыстыка ўдзельная 
характеристика физическая - характарыстыка фізічная 
характеристика фоновая - характарыстыка фонавая 
характеристика цветовая - характарыстыка колеравая 
характеристика частотная - характарыстыка частотная 
характеристика эмпирическая - характарыстыка эмпірычная
характеристики - характарыстыкі, -тык 
характеристики антифрикционные - характарыстыкі антыфрыкцыйныя 
характеристики более высокие - характарыстыкі больш высокія 
характеристики волноводные - характарыстыкі хваляводныя 
характеристики высокие эксплуатационные - характарыстыкі высокія эксплуатацыйныя 
характеристики генерационные - характарыстыкі генерацыйныя 
характеристики динамические - характарыстыкі дынамічныя 
характеристики заданные - характарыстыкі зададзеныя 
характеристики изделий геометрические - характарыстыкі вырабаў геаметрычныя 
характеристики излучения временные - характарыстыкі выпраменьвання часавыя 
характеристики литографические - характарыстыкі літаграфічныя 
характеристики люминесцентные - характарыстыкі люмінесцэнтныя 
характеристики метрологические - характарыстыкі метралагічныя 
характеристики нагруженности элемента - характарыстыкі нагружанасці элемента 
характеристики наиболее существенные - характарыстыкі найбольш істотныя 
характеристики наилучшие - характарыстыкі найлепшыя 
характеристики оптические - характарыстыкі аптычныя 
характеристики поверхностные - характарыстыкі паверхневыя 
характеристики резонансные - характарыстыкі рэзанансныя 
характеристики реологические - характарыстыкі рэалагічныя 
характеристики сверхпроводящие - характарыстыкі звышправодныя 
характеристики светорассеяния угловые - характарыстыкі святлорассеяння вуглавыя 
характеристики спектрально-люминесцентные - характарыстыкі спектральна-люмінесцэнтныя 
характеристики спектральные - характарыстыкі спектральныя 
характеристики спектроскопические - характарыстыкі спектраскапічныя 
характеристики среды - характарыстыкі асяроддзя 
характеристики статистические - характарыстыкі статыстычныя 
характеристики структурные - характарыстыкі структурныя 
характеристики существенные - характарыстыкі істотныя 
характеристики теплофизические - характарыстыкі цеплафізічныя 
характеристики термооптические - характарыстыкі тэрмааптычныя 
характеристики технические - характарыстыкі тэхнічныя 
характеристики требуемые - характарыстыкі патрэбныя 
характеристики триботехнические - характарыстыкі трыбатэхнічныя 
характеристики улучшенные - характарыстыкі палепшаныя 
характеристики физико-механические - характарыстыкі фізіка-механічныя 
характеристики физико-химические - характарыстыкі фізіка-хімічныя 
характеристики фотометрические - характарыстыкі фотаметрычныя 
характеристики фотофизические - характарыстыкі фотафізічныя 
характеристики шумовые - характарыстыкі шумавыя 
характеристики эксплуатационные - характарыстыкі эксплуатацыйныя 
характеристики экспозиционные - характарыстыкі экспазіцыйныя 
характеристики электрические - характарыстыкі электрычныя 
характеристики энергетические - характарыстыкі энергетычныя
характеристический - характарыстычны
характеристичность - характарыстычнасць, -ці 
характеристичность наибольшая - характарыстычнасць найбольшая
характерно - характэрна
характерный - характэрны
химволокно - хімвалакно, -на
химизделие ср. - хімвыраб, -бу м.
химико-термический - хіміка-тэрмічны
химико-технологический - хіміка-тэхналагічны
химически - хімічна 
химически активный - хімічна актыўны 
химически не связанный - хімічна не звязаны 
химически соединённый - хімічна злучаны 
химически чистый - хімічна чысты
химический - хімічны
химия - хімія, -міі 
химия аналитическая - хімія аналітычная 
химия неорганическая - хімія неарганічная 
химия общая - хімія агульная
химобработка - хімапрацоўка, -кі
хиральность - хіральнасць, -ці
хиральный - хіральны
хлор (Cl) - хлор, хлору
хлорид - хларыд, -ду 
хлорид меди - хларыд медзі
хлоридный - хларыдны
хлорид(о)содержащий - хларыд(а)змяшчальны
хлорил - хларыл, -лу
хлорин - хларын, -ну
хлориновый - хларынавы
хлористый - хлорысты
хлорорганический - хлорарганічны
хлорофилл - хларафіл, -лу
ход - ход, ходу 
ход аномальный - ход анамальны 
ход высотный - ход вышынны 
ход концентрационный - ход канцэнтрацыйны 
ход кривой - ход крывой 
ход магнитной восприимчивости - ход магнітнай успрымальнасці 
ход молекулярного показателя рассеяния - ход малекулярнага паказчыка рассеяння
хоздоговорный - гаспадарчадагаворны
холловский - холаўскі
холоднокатаный - халоднакатаны
холодный - халодны
холостой (безрезультатный) - халасты
хороший - добры
хорошо - добра 
хорошо известный - добра вядомы 
хорошо согласовываться - добра ўзгадняцца
хост-компьютер - хост-камп'ютэр, хост-камп'ютэра
хранение - захоўванне, -ння 
хранение информации - захоўванне інфармацыі 
хранение требований в системе после их обслуживания - захоўванне патрабаванняў у сістэме пасля іх абслугоўвання 
хранение экспериментальных данных - захоўванне эксперыментальных даных
хранилище - сховішча, -ча 
хранилище специальное - сховішча спецыяльнае
хром (Cr) - хром, хрому
хроматограф - храматограф, -фа
хроматографический - храматаграфічны
хроматография - храматаграфія, -фіі 
хроматография тонкослойная - храматаграфія танкаслойная 
хроматография экстракционная - храматаграфія экстракцыйная
хромель м. - храмель, -лю м.
хромель-копелевый - храмель-капелевы
хромистый - хромісты
хромовый - хромавы
хромодинамика - хромадынаміка, -кі 
хромодинамика квантовая (КХД) - хромадынаміка квантавая (КХД) 
хромодинамика пертурбативная - хромадынаміка пертурбатыўная
хромодинамический - хромадынамічны
хромоникелевый - хроманікелевы
хронирующий - храніруючы [храніравальны]
хрупкий - крохкі
хрупкость - крохкасць, -ці

A  Б  B  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  K  Л  M  Н  O  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я   • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     +38 (096) 0641824
     +7 (495) 1280883
     +972 (03) 3741374
     +48 (22) 3078738


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)