כל הקלטות הווידאו של מפגשים קודמים (קורס 0001/0581) ב2014. זמין 7 דקות הראשונות של זמן הקלטה.