CNC.SCHOOL | אתר גלובלי Anton Laufer CNC.SCHOOL

מערכת Moodle

מרצה הקורס מעריך את ביצוע המטלות של כל הרצאות השוטפות בסולם מ-0 עד-100 . כברירת מחדל מופיע רישום "טרם התקבל ציון". רישום זה מעיד על אי ביצוע המטלה ע"י התלמיד. כפי שמופיע בעמ' 12 , הקישור "הוספת תשובה" , מיועד להוספת הפתרון או תשובה שלכם עבור המטלה הספציפית . לחיצה על מקש זה ,תועברו אל העמוד הפנימי בו מופיעים השאלה שוב וכן המקום להקלדת הפתרון והתשובה. ראה עמ' 13. הפתרון ניתן להוסיף בתור קובץ מצורף ע"י גרירת הקובץ ישירות אל המערכת מתוך מחשב האישי שלכם. לחלופין השתמשו במקש "הוספה – פתח קובץ ".

במידת הצורך תוכלו ליצור תיקיות בתוך המערכת ולמקם מהן את הקבצים עם התשובות. אנא השתמשו בקבצים בפורמט מקובל! אם עולה הצורך ליצור ציור הסבר או הערה , עשו זאת ביישום סטנדרטי של Windows-mspaint(paint brush) . שמרו את הקובץ בפורמטBMP *.JPG , *. או בכל פורמט סטנדרטי אחר. במקרה שימוש בקבצי מלל , אנא השתמשו היישום Notepad ושמרו את הקבצים בפורמט *.TXT . ישנה אפשרות להשתמש ביישומים של MS OFFICE ודומיהם של יצרנים אחרים.
לחץ להגדלה

חשוב לדעת! ביצירת קבצי מלל , יש לשנות את קידוד המסמך ל-UTF-8 או UNICODE. בד"כ המחשבים שלנו לא יוכלו לקרוא קבצים עם קידוד 1251 או קידוד קירילי אחר. אחד היעודים החשובים של המערכת הוא אפשרות תקשורת בין התלמידים לבין עצמם וכן בינם לבין מרציהם . באיור 14 החץ השמאלי מצביע על מיקום הקישור המפנה אל הצ'טים עם משתמשי המערכת . לפי רצונכם תוכלו להתכתב עם שוטפכם לקורס . לא קיים דואר זבל במערכת שלנו ולפעמים ישנה התכתבות בין תלמידנו.

לבחירת בן-שיח או לתשאול של מרצה הקורס , יש לעבור לפי סדר הבא : [ ניווט – הפרופיל שלי- הודעות ] . במרכז מופיעות הודעות פעילות ועם מי קיימת ההתכתבות ברגע זה . להודעות מהמרצה קיימת מערכת תזכור והן יופיעו עם אפקט הצפה בחלקו התחתון הימני של המסך. יש לעבור אל בצ'ט הרצוי על מנת להמשיך לשלוח הודעות לנמען מסוים . באיור 14 מוצג מצב מערכת לאחר מעבר אל צ'ט פעיל עם אחד המשתמשים . קיים ניווט במצב של צ'ט ובחירה בין קריאת הודעות חדשות או הודעות שכבר נקראו. ישנה אפשרות בחירה בין הנמענים באמצעות תפריט הבחירה ( החץ בחלק העליון באיור 15 ).