CNC.SCHOOL | אתר גלובלי Anton Laufer CNC.SCHOOL

מערכת Moodle

לחץ להגדלה

ז"א בלחיצה על מקצוע מס' 1 בעץ ההיררכי , הוא יפתח לתתי סעיפים עם תיאורו בחלקו המרכזי של הדף. באיור 6 תוכלו לראות את תחילת המקצוע מס' 1 . כל מקצוע מורכב ממשימות הדרושות לביצוע ע"י התלמיד- אלו יכולים להיות משימות פנימיות ( בתוך הממשק של Moodle ) וחיצוניות המפנות אל שרת האבחון ( במידה ובחינה מתבצעת עבור המקצוע הנוכחי ), מקישורים להרצאות מוקלטות וכן ממבחנים אשר נערכו בקבוצות אחרות , מהערות , מהסברים ,מחוברות מידע , מקטלוגים וממידע אחר.


לחץ להגדלה

נלמד על שימוש בהרצאות מוקלטות וכן הבחנים ביתר פירוט . תחת כל הרצאת רשת , בין המקצוע פעיל ובין אם לא , תוכלו לעבר אל הצפייה בהרצאות מוקלטות קודמות. ההרצאות שלנו מוקלטות באמצעות נגן רשת מסוג Webex בו אנו משתמשים גם בהעברת הרצאות רשת עצמן. ההקלטה מתבצעת על שרת Webex בפורמט ARF . באמצעות ממיר מיוחד ישונה הפורמט לקבציי AVI באיכות HD ויאוחסן על שרת וידיאו פרטי. כל קובץ נבדק ולאחר מכן נוצר הקישור המוביל אליו . מנהל האתר מפרס את המידע על ההקלטה במערכת Moodle.
לחץ להגדלה

חשוב לציין כי אין אפשרות להורדת ההרצאה אל המחשב הפרטי שלכם. ההקלטה זמינה לצפייה ישירה בלבד. אם מהירות החיבור לרשת שלכם 1Mb\s ומטה , אנא הפעילו את הצפייה בקובץ , לאחר מכן בצעו הקפאה בנגן . המתינו כ- 10 – 15 דקות ולחצו על כפתור "הפעל" בנגן. תוך ביצוע מהלכי אלה אסור לחדש או לסגור את הדף עם הקובץ. באיור 8 תוכלו לראות את הדף עם הרצאת רשת מס' 1 מ- 2013\06\02 . באיור 9 מופיעים הקישורים לבחנים אקטואליים , הנדרשים לביצוע בזמן המופיע במערכת . בלחיצה על קישורים אלה , תועברו אל הדפים הפנימיים של מערכת אבחון TEST-HE.CNC.IM . דפי הבחנים יפתחו בחלון חדש . אין אנו משתמשים במערכת אבחון פנימית Moodle.
לחץ להגדלה

בבניית הקישור להרצאת רשת אנו לוקחים בחשבון את הזמן המקורי של יצירתה וכן מועד העברתה בפועל . במידה וההרצאה או מידע כלשהו הקשור אליה נערך , תאריך השינוי יעודכן. הקלטת ההרצאה מתווספת ביום למחרת ( בשעה 12:00 בערך ) לאחר העברתה בפועל. אם מהירות חיבור האינטרנט שלכם לא מאפשרת צפייה ישירה בקבצים גם לאחר הפעלה והמתנה לאגירה מלאה. עליכם לשנות את איכות הסרטון מ- HD (HIGHT DEFINITION וידיאו ) ל-SD. איכות SD מאפשרת צפייה בהקלטת וידיאו במהירויות גבוהות יותר אם בעיית מהירות קליטת הנתונים רלוונטית לגביכם.
לחץ להגדלה

יש לשים לב למעבר אל מערכת הבחנים עבור המקצועות , שקיימות לגביהם משימות לביצוע בזמן קצוב לאחר העברת ההרצאה . שימו לב! עבור חלק מן הרצאות קיימות משימות ,אשר נפתרות ע"י התלמידים עצמם. קיימות משימות פנימיות , שאליהם מוסיפים התלמידים , את התשובות בצורת קובת מצורף וגם משימות עם הפנייה אל מקורות חיצוניים. באיור 10 ניתן לראות הדגמת הדף שיפתח לביצוע מעבר אל המקור החיצוני עם המשימה לביצוע. בד"כ משימות מסוג זה יש לפתור עצמאית ללא בקרת המרצה. עם מעבר אל הקישור החיצוני , תועברו אל דף נפרד חדש. דרישות לביצוע המשימה , יופיעו בתוך דף זה ולא יהיו קשורות לכלים סטנדרטיים של מערכת Moodle. באיור 11 ההפך ,מוצגת משימה פנימית אותה יש לבצע בלי לצאת מהמערכת והיא תיבדק ע"י מרצה הקורס. על כל התלמידים לבצעה את המטלות כעבור שבועיים- שלושה לאחר קיום ההרצאה. קיימת אפשרות של ביצוע משימות ובחנים מראש , אך במקרה כזה , אין באפשרותנו לעקוב אחרי השיגכם , לתת המלצות כלליות באמצעות המערכת המרוחקת וכן לתת תחזית אודות אורך לימודכם . בתוך המשימה תוכלו לראות את "סטטוס הביצוע" .