CNC.SCHOOL | אתר גלובלי Anton Laufer CNC.SCHOOL

מערכת Moodle

חברת Laufer-CNC כמו מוסדות חינוך רבים אחרים , משתמשת במערכת Moodle בעבודתה ומפתחת כלים אינטראקטיביים חדשים מסעים לתהליך הלימודי תוך שימוש בטכנולוגיות רשת מתקדמות. בזכות התפתחות האינטרנט וכלי תקשורת חדישים עם תלמידי הקורס וכן תקשורת וחלופת מידע ביניהם , ניתן להרכיב ולהשתמש במילונים אלקטרוניים , אנציקלופדיות ,מאבדי נתונים , שאלונים וכלים נוספים. חשוב לציין , כי אין אנו משתמשים מערכת אבחון פנימית של Moodle . במטרה זו נבנה אתר אבחון נפרד. מערכת Moodle הינה מערכת ניהול נתוני האתר ופותחה לבניית קורסים מרוחקים איכותיים .
לחץ להגדלה

בחלק עליון למעלה של דף הבית של האתר , ניתן לשנות את שפת המערכת ושל הסיוע לאנגלית ולעברית. מערכת Moodle בנויה מיחידות : תפריט ראשי ונווט – יחידה עיקרית המציגה רשימת קורסים זמינים , שאלות תרגול , בחנים והרצאות מוקלטות , הממוקמת במרכזו של הדף הראשי. לוח שנה – מאפשר קבלת מידע שוטף על הרצאות (בהמשך : הרצאות רשת ) זמינות – ממוקם בחלקו הימני של הדף .
לחץ להגדלה

הבה נכיר את שיטת הלימוד העבודה עם הממשק , תחל בבחירת הקורס או מקצוע הרצויים : על מנת לעבור לעמוד בחירת הקורס , אותו אתם רואים באיור 2 , לחצו על קישור – [ ניווט – התחל – דף הבית שלי ] . באיור 2 ניתן לראות אלו מקצועות זמינים עבור הלומד בקורס ‘’Yakov DEMO’’ ובאלו ימים יתקיימו הלימודים . יצרנו חשבון הדגמה על מנת להסביר בפרוט את העבודה עם ממשק HE.CNC.IM .
לחץ להגדלה

בחלקו השמאלי של המסך באיור 2 אתם רואים את פירוט הקורס , שמחולק למקצועות . ניקח את קורס און-ליין של מפעיל-מתכנת מכונות CNC מס' 1 , לצורך הדגמה . הקורס כולל 8 מקצועות לימוד עיקריים ובנוסף לימודי אנגלית טכנית. בלחיצה על המקצוע על ידי מקש שמאלי בעכבר תוכלו לעבור לתוך הדף של אותו מקצוע. לעתים ניצור "הודעות חשובות" . במקרה כזה תוכלו לראות מידע נוסף מתחת למקצוע : פורום, קבוצת דיון ומספר תגובות בנושא. למעבר אל הודעות מסוג זה מתוך הפורום הפנימי , יש ללחוץ על הקישור. אחת היחידות החשובות בניהול הממשק היא לוח שנה . חשוב לדעת! לוח שנה יכול להיות כללי ויעודי לכל מקצוע . ז"א אם נכון לרגע נתון , המקצוע הפעיל הוא מס'4 ,על התלמיד לעבור ללוח של מקצוע מס'4 ובתוכו לבחור בתאריך של הרצאת רשת רצוי.

ננתח איור 3 . ניתוח לוח שנה עבור חודש מלא. איזה סוג מידע אתם אמורים לקבל מלוח שנה של מערכת Moodle?
לחץ להגדלה

למעבר לחודש נוכחי בלוח שנה כללי , יש לעבור לקישור עליו מצביע חץ מס' 1 . לאחר פתיחת הלוח, ודאו כי החודש הקלנדרי תואם לחודש הפתוח במערכת MOODLE. 2. בלחיצה על תפריט הנפתח , עליו מצביע חץ מס' 2 , תופיע האפשרות לבחירת מקצוע שוטף וכן פתיחת הרצאות רשת תואמות למקצוע בחודש זה. במידה ולא מצאתם אף הרצאת רשת אחת , פנו למרצה הקורס או לכל נציג שרות של Laufer-CNC- יתכן והלוח שלכם נחסם מסיבה כלשהי או לחלופין אתם לא יודעים מהו המקצוע הנלמד ברגע זה. באיור 4 ניתן לראות , כי נפתח תפריט בחירת הקורס ובתת תפריט מתבצעת בחירה של המקצוע הנדרש , שנפתחת לדף מלא בפי שרואים באיור 4 מצד ימין.

באיור 5 ניתן לראות את היעוד במרכזי של מערכת זו , ניווט עיקרי במאגר המקצועות. החץ השמאלי באיור5 מצביע על קישור [ ניווט – הקורסים שלי ] , המכיל את כל מקצועות הלימוד של התלמיד , בהתאם לקורס אותו החליט לבחור.בחלק המרכזי של המסך , ניתן לראות רשימת נושאים הזמינים ללמידה , שגם בהם קיימת חלוקה להרצאות רשת. דף זה קיים לביצוע הכניסה אל מקצוע הלימוד הרצוי . בחרו המקצוע הרצוי ( לדוגמא מס' 1) , אותו אתם רואים באיור 5 ולחצו על קישור "מקצוע מס' 1 . תכנות ב-ISO-7 ( קודים M, G ) ". בלחיצה על הקישור , תועברו אל הדף של המקצוע המצוין . ובכן כפי שרואים במבנה ההיררכי של האתר , בצד השמאלי – נפתח הקישור " הקורסים שלי " לניווט בתתי סעיפים הרצויים , שהם גם נפתחים לניווט בנושאים בלחיצה עליהם , כלומר בהרצאות רשת.