CNC.SCHOOL | אתר גלובלי Anton Laufer CNC.SCHOOL

FAQ

לימודי און-ליין או לימודים מרחוק מתבצע באמצעות תוכנות המותקנות על המחשבים המחוברים לרשת. חברתנו עוסקת בלימודי און-ליין מאז 2012. אנו מציעים מגוון קורסים בשיטות לימודי און-ליין ולימודים עצמאים

לימודי און-ליין מתבצע באמצעות "ביכורים חיים" בעזרת טכנולוגיות רשת. הלימודים מתבצעים בקבוצות בזמנים קבועים . לימוד עצמאי לא דורש נוכחות פיסית של התלמיד , אלא מתבצע באמצעות הרצאות מוקלטות ועבודה עם מערכות אבחון

את תלמידנו הלומדים בשפה העברית נחלק לקבוצות מס' 1 , מס' 2 . מספר הקבוצות יוגדל בקרוב. בשתי הקבוצות לימודי המקצועות ( הרצאות מוקלטות ליתר דיוק ) מועברים ללא הפסקה , אך בסדר שונה. אין קשר בין המקצועות הנלמדים , מלבד מקצועות מס' 1 ,מס' 2 ומס' 3, מס' 8 . שאר המקצועות ניתן ללמוד ללא קשר למועד תחילת הלימודים. כלומר תוכלו להתחיל לימודי מקצוע בתחילתו. מועד זה חל כל שבועיים .

כן. בהחלט. לרוב ההרצאה מורכבת ב- 60 עד 70 אחוז מהעברת חומר חדש ע"י המרצה , ב- 10 אחוז מחזרה על החומר הנלמד ושאר הזמן יוקדש לשאלות התלמידים. שימו לב! במהלך העברת חומר חדש , תוכלו לעצור את המרצה במידה ועלות שאלות על החומר העיוני , ולבקש לחזור עליו.

קבוצת לימוד זוהי קבוצת תלמידים הלומדים בו זמנית . החלוקה לקבוצות מתבצעת עפ"י איזור הזמן בו הם נמצאים. הלימודים יתקיימו בין השעות 18:30-20:00 ( UTC+2 ) לקבוצה מס'2 ובין השעות 13:30-15:00 (UTC+2) לקבוצה מס'2 .

עפ"י הסטטיסטיקה , קיים תלמיד אחד מתוך מאה , ששיעור הבנת החומר שלו הינה מתחת ל-30% . לרוב זה קשור לאי יכולתו או אי רצונו להכין שיעורי בית או לעבור מבדקים או לחלופין להיעדרותו מרובה מההרצאות. במקרה כזה , נוכל להציע לתלמיד להירשם לקורס חוזר , בהנחה של 50% או ללא עלות ( תלוי הסיבת ההיעדרות.

בוודאי . הלימודים מיועדים לבני 17 עד 67 ומופנים לנשים וגברים כאחד. החשוב הוא שהמועמד יעמוד בדרישות המינימאליות לפני ההרשמה לקורס.

בהחלט , כן. תוכלו לעבור לקבוצה אחרת בידוע המצה מראש.

ברמה עקרונית , הדבר אפשרי . תוכלו ללמוד במקביל עם קבוצה מס'1 וקבוצה מס'2 , כלומר תוכלו לסיים את לימודיכם תוך 3 – 3.5 חודשים. עלות הלימודים לא ישתנה , אך יש לידע את מרצה הקורס על שיטת הלימוד שלכם ( משולבת ) .

כן. תוכלו לשנות את צורת התשלום במהלך הלימודים , אך עליכם להודיע על כוונתכם למרצה לפני מועד החיוב הבא.

בוודאי. תוכלו להגיש בקשה לפתיחת חשבון הדגמה לתקופת ניסיון של שבוע אחד.

בקשה לפתיחת חשבון הדגמה

תוכלו להירשם להרצאת ניסיון על מנת לעריך את רמת הקורס.

הרצאה זו תועבר במיוחד למטרת הדגמה.לשלוח שאלה חדשה אל מרכז התמיכה