Laufer-CNC. Մասնագիտություն - CNC Operator

Laufer-CNC

Դասընթաց 0001. ամբողջական դասընթաց "օպերատոր / ծրագրավորող"Դասերի ծրագիրը:

Ծրագրավորում ISO- 7 ( G, M կոդեր)
Մակրո ծրագրավորում, արտադրության ավտոմատացում
Ինժեներական գրաֆիկա եւ ծրագրավորում CAD համակարգում
CNC հաստոցների կառավարում
CNC հաստոցների ախտորոշում եւ նորոգում
CNC հաստոցների կարգաբերում
մետաղա- եւ փայտամշակման հիմունքներ, գործիքներ
post-պրոցեսորներ CAM | CAE համար

Դասընթաց 0001.
"CNC Օպերատոր / ծրագրավորող" ընդհանուր դասընթաց. տևողությունը 6 ամիս, արժեքը CNC.IM/PAY. Կա ամսեկան վճարի հնարավորություն.
Սկիզբ ուսուցման: Ուսման սկիզբը հաջորդ օրն է. Դասեր Ռուսաց լեզվի

6 ամսվա ուսուցման համար արժեքը` CNC.IM/PAY ( Հնարավոր է վճարել մաս-մաս` 1,2,3 եւ 6 վճարումներ)
Վճարման Տարբերակները : PayPal (ցանկացած խոշոր վարկային եւ դեբետային պլաստիկ քարտ) տարբեր երկրներից մարդկանց համար, Western Union, MoneyGram,UNISTREAM փոխանցումներ, էլեկտրոնային վճարումներ WebMoney, դրամական` մեր գրասենյակներում, բանկային փոխանցումներ, բանկային չեկերի օգնությամբ Իսրայելում, եւ այլ տեսակի վճարման տարբերակներ. Լրացուցիչ տեղեկությունները վճարման տարբերակների վերաբերյալ գտնվում են "Վճարման մեթոդներ" բաժնում

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար "CNC օպերատոր", հեռավորության վրա դասընթացների վերաբերյալ լրացրեք հատուկ ձևը, կամ զանգահարեք որևէ խորհրդատվական կենտրոն: Հեռախոսահամարները բերված են ստորև:

Առարկա N1. ծրագրավորում ISO -7 (G, M կոդեր)

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 1"

- CNC-ով դարակաշարերի ծրագրավորման հիմունքներ
- ISO -7 ծրագիր կառուցվածքը
- Կոդերի 3-րդ խումբ: G90 բացարձակ եւ հարաբերական (աստիճանաբար) ծրագրավորում G91
- Դեկարտի կոորդինատային համակարգ.
- Կոդերի բաշխում ըստ խմբերի: Կոդերի եւ դրանց նշանակությունների մոդալականությունը

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 2"
- ISO- 7 ծրագրավորման լեզու: G նախապատրաստական ​​գործառույթը
- Կոդերի 1-ին խումբ: G00 արագ անցում: Ինտերպոլյացիայի տեսակներ G01 , G02 , G03
- Կոդերի 2-րդ խումբ: վերամշակման հարթակներ G17 ( XY ), G18 ( ZX ), G19 (YZ)
- Կառավարման ծրագրերի ծրագրավորման ժամանակ անվտանգության մակարդակները: S եւ R levels/Points.
- G04 ժամանակվոր հապաղումը : P եւ X պարամետրեր
- Կոդերի 6-րդ խումբը: չափման միավորի ընտրությունը G20 , G21 կամ G70 , G71

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 3"
- Ավտոմատ վերադարձ նախնական դիրքին G28 կամ G53: նախնական դիրք վերադառնալու ստուգում G27
- G22/G23 սահմանափակ տեղաշարժերի ռեժիմի միացում / անջատում
- G31 ծածկագրերի SKIP-ազդանշան, G37-Գործիքների ավտոմատ չափում
- Հիմնական G-կոդեր. Դրանց օգտագործումը ոչ ավտոմատ ծրագրավորման մեջ
- Տեխնոլոգիական տեղեկատվություն եւ օժանդակ ծածկագրերը F, S, T, M

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 4"
- կոդերի 7-րդ եւ 8-րդ խմբերի փոխհատուցման տեսակները , G40 , G41 , G42 , G43 , G49: Գրել եւ կարդալ օֆսեթային աղյուսակը
- 9-րդ խմբերի հաստատուն ցիկլեր G81 , G82 , G73 , G83 . Ցիկլի ընդհատում G80 կոդով
- Գայլիկոնման եւ ֆրեզերային գործողությունների կառավարման ծրագրի (կծ) կազմում.

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 5"
- Աշխատանք G10-ի հետ . Հասըոցի աշխատանքային կոորդինատների ռեգիստրների փոփոխություն G10 L2 օգնությամբ, կծ-ի օրինակով;
- OFFSET SETTINGS – OFFSET G10 L11, L12, L13 բջիջների փոփոխություն կազմված կծ-ի օրինակով
- Ընտրել դետալի մշակման ծրագրի զրոն P. G54, G55, G56, G57, G58, G59 աշխատանքային կոորդինատները

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 6"
- Նախապատրաստական G եւ M կոդերի ընդլայնված ​​ցուցակը. արգելափակում M48 , M49
- Աշխատանք քսայուղերի հետ M08 , M09
- Ենթածրագրերը, ենթածրագրերի կանչ M98 . կոդ M99 .
- Նախապատրաստական ​​եւ օժանդակ կոդերի համեմատությունը CNC-ների տարբեր շարերում

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 7"
- CAE համակարգում ծրագրային մոդելավորում , NCPLOT վերահսկիչ
- ISO-7-ի վրա կառավարման ծրագրի եւ Siemens, Heidenhain կոդերի համեմատությունը

Առարկա N2. Մակրո ծրագրավորում եւ արտադրության ավտոմատացում

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 8"
- MACRO-B ( Fanuc ). ծրագրավորման լեզվի հիմունքներ
- փոփոխականների տեսակները. Աշխատանքը նրանց հետ
- Տարբեր տեսակի փոփոխականների համար ինֆորմացիայի պահպահման աղյուսակ

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 9"
- փոփոխականներին արժեքներ վերագրող օպերատորներ
- ​​ EQ, NE, GT , LT , Ge , Le հաստատունների համեմատության օպերատորներ
- OR, AND տրամաբանական օպերատորներ . Օրինակներ կծ-ում.
- Շարահյուսական սխալներ մակրո ծրագրեր գրելիս.
- Հաստոցի օգտագործման բջիջներ #100 - #149, #500 - #531

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 10"
- Համակարգային փոփոխականներ #1000 - #20000 CNC հսկիչ սարքի ընդլայնված աշխատանքի համար
- #4300 - #4320 մոդալ կոդերի համակարգային փոփոխականեր
- POS, SKIP համակարգի փոփոխականներ: OFFSET TOOLS փոփոխականներ
- #42 համակարգի փոփոխականներիր, ակտիվ G-կոդի հայտնաբերումը սեփական խմբում

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 11"
- #1 - #26 տեղական մակրո փոփոխականներ
- փոփոխականների և իրենց փաստարկների աղյուսակ
- Մակրո ենթածրագիր . G65 և իր փաստարկների պարզ կանչ.

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 12"
- IF - THEN , IF - GOTO պայմանների օպերատորը , եւ դրանց օգտագործումը: մուտքային շարահյուսություն [պայման]
- LOOPS - WHILE DO1 - END1 օպերատորներ
- մակրոսների օգտագործում Renishaw սարքերի հետ աշխատելիս
- մակրոսների օգտագործումը առօրյա աշխատանքում

Վեբինար " Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 13"
- Language Open CNC Մակրո լեզու ( Syntec ). Համեմատություն Մակրո - B-ի հետ

Առարկա N3. Ինժեներական գրաֆիկա, CAD / CAM համակարգեր

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 14"
- CAD համակարգերի տեսակները. CAD-CAM-CAE համակարգերը եւ նրանց կիրառումը
- աշխատանքի սկզբունքները գրաֆիկայի հետ.
- STL եւ DXF գրաֆիկական ֆայլերի փոփոխական ֆորմատը.
- Նախագծման հիբրիդային համակարգը եւ SharpCAM, CAM-ծրագրավորում
- SolidEdge 2D Drafting նախագծման համակարգի հիմունքները;
- էսքիզներիկառուցում SolidEdge համակարգում, SharpCAM
- ORTHO , SNAP եղանակները. SNAP կապերով աշխատանք նախագծման ընթացքում.
- Աշխատանք շերտերի հետ CAD համակարգում.

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 15"
- Գործողություններ էսքիզների հետ - COPY, MOVE, TRIM, ROTATE, MIRROR, եւ այլն
- AlphaCAM միջավայրի հիմքը
- CAD հիմքը - Kompas -3D (SolidWorks ծրագրի անալոգիյա)
- 3D մոդելավորում . Extrude | Cut | Revolve գործառույթներով աշխատանք
- Պարամետրիկ ծրագրավորում: Բանաձեւերի մուտքագրում պարամետրացման ժամանակ
- Ընդլյանվածերկրաչափական հնարքներ CAM- գործողությունների վերադրում երկրաչափություն վրա
- ֆայլերի ներմուծում եւ արտահանում տարբեր AlphaCAM , SharpCAM , Rhinoceros ,Compass 3D, Cimatron համակարգերում

Առարկա N4. CNC հաստոցների կառավարում

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 16"
- CNC հաստոցի միացում. Զրոացում եւ շահագործման նախապատրաստում
- CNC-ով ուղղահայաց ֆրեզերային հաստոցի կառուցվածքը
- Թվային ծրագրային կառավարման համակարգը ( CNC ). Աշխատանքի սկզբունքը
- CNC-ների տեսակները եւ դրանց տարբերությունը : Fanuc, Syntec, Haas, Mori Seiki, Seicos, Heidenhain, Siemens, GSK, Doosan, Homag, եւ այլն:

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 17"
- CNC հաստոցների հիմնական ռեժիմների նկարագրություն: Auto ( MEM ) , EDIT, MDI , JOG , HND ,RPD, REF, DNC .
- Հաստոցի կառաոարումը հիմնական ռեժիմներում. Աշխատանքի առանձնահատկությունները

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 18"
- ուղղահայաց ֆրեզերային եւ Խառատային հաստոցների կոորդինատային համակարգը
- Առանցքների ուղղությունը XYZ: Պտտման առանցքներ ABC
- Հաստոցի զրոյական կետերը M, դետալներ W, PO ծրագրեր.
- Ավտոմատ ռեժիմով ծրագրի թողարկումը Auto ( MEM )
- Տվյալների մուտքագրումը MDI ռեժիմը օգտագործելով

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 19"
- Շարժաբերի արգելակման ֆունկցիաները M00 ու M01 . Optional Stop ընտրանքները
- CNC ստոյկայի կառավարման ֆունկցիաները
- SINGLE BLOCK, BLOCK SKIP, M.S.T. LOCK ստեղները
- Շպինդելի կառավարումը: SP ON CW, SP ON CCW, SP OFF

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 20"
- CNC հաստոցների պատշաճ շահագործումն
- Հաստոցների աշխատանքային վիճակի պահպանությունը, CNC հաստոցների յուղումը
- CNC հաստոցի շպինդելը. M03 | M04 | M05 հրամանները. S կոդերը. MDI աշխատանք. կարգավորիչ SP.
- M19 շպինդելի կողմնորոշումը

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 21"
- էկրանի ռեիմներ POS, PROG, ALARM, DIAGN, PARAM
- էկրանի ռեժիմ OFFSET SETTINGS : TOOLS, WORK COORDINATES
- RAPID, FEED, OVERRIDE շպինդելի ակտիվ հաղորդման և պտտման արագության կարգավորիչներ
- Գործիքի ընտրություն եւ փոխարինում.
- CNC հաստոցների հետ աշխատելու անվտանգության կանոները

Առարկա N5. CNC հաստոցների ախտորոշում եւ նորոգում

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 22"
- CNC վերահսկիչի կառուցվածքը Syntec 900ME օրինակի վրա.
- LADDER ֆայլը. CNC.LAD ֆայլի ձայնագրում / խմբագրում
- CNC հաստոցների PLC տրամաբանություն (ծրագրավորվող տրամաբանական վերահսկիչների)

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 23"
- Ռեժիմ Diagn. FF եւ 00 դրոշներ. S, C, I,O , R դեսկրիպտորների PLC | MLC դրոշներով ախտորոշում
- REGISTER DATA տվյալների ընթերցում
- SYSTEM ( PARAM ) ռեժիմ. CNC հաստոցների համակարգային պարամետրեր
- Հաստոցի անսարքությունների տրամաբանական վերացում
- CF-1 PCMCI քարտերում պահպանված ներքին մակրո ծրագրերը

Առարկա N6. CNC հաստոցների կարքաբերում

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 24"
- Աշխատանք չափիչ գործիքներով, շտանգենցիրկուլ
- CNC հաստոցների կարքաբերման հիմնական գործողություների նկարագրություն.
- CNC հաստոցի վրա պատրաստուկի տեղադրում
- գործիքների OFFSET

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 25"
- Պատրաստուկի զրոյականի կորդինատիտեղադրում եւ գրառումը WORK COORDINATES ախյուսակի մեջ
- Հաստոցի կարգավորում և լրացուցիչ ընտրանքներ
- Աշխատանք HND թափանիվի ռեժիմում. Շկենտել.
- Օժանդակ հսկման սարքեր կարքաբերման համար
- հաստոցի լիարժեք կարգաբերում. դետալների արտադրություն.

Առարկա N7. մետաղա եւ փայտամշակման հիմքերը եւ գործիքները

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 26"
- մետաղա- եւ փայտամշակման հիմունքները
- Հումքի կտրտման տեսակները
- Ֆրեզերավորման դասակարգումը
- Գայլիկոնում եւ պարույրակալում
- Գայլիկոնով լայնացնել, Եզրալայնում եւ արձակում

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 27"
- Գործիքների ճիշտ ընտրության համար կատալոգների եւ տեղեկագրքերի օգտագործում
- Բանաձևերի կիրառում տվյալ գործունեության համր պտտման արագությունը եւ փոխանցումները հաշվարկելիս
- Կտրող եւ օժանդակ գործիքներ. Գործիքների տեսակները եւ դրանց օգտագործումը .
- Պատրաստուկի ամրացման տեսակները

Առարկա N8. CAM|CAE համար Post-պրոցեսորներ

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 28"
- Հիմնական տեղեկություններ Post-պրոցեսորների վերաբերյալ
- GPPL-պրե-պրոցեսորների գրավոր շարահյուսությունը CAM- համակարգ SOLIDCAM-ի համար
- CAM-համակարգի Post-պրոցեսոր ALPHACAM-ի համար

Վեբինար "Առցանց դասընթաց CNC: Վեբինար 29"
- CAM-համակարգի Post-պրոցեսոր ARTCAM-ի համար
- CAM-համակարգի Post-պրոցեսոր Mastercam-ի համար
- Ներքին VB Post-պրոցեսորներ CAM-համակարգի SHARPCAM-ի համար
- Post-Համակարգերի գեներատորներ

Մենք առաջարկում ենք ուսուցում ռուսերեն լեզվով աշխարհի 10 Ժամանակային գոտիների համար:

Աղյուսակում նշված են դասաժամերը`Ձեր գտնվելու վայրի համար, ինչպես նաև հոսքի համարը: Դուք կարող եք ընտրել այն հոսքը, որը ձեզ ավելի հարմար է: Ապագայում, դուք կարող եք փոխել հոսքի համարը կամ համատեղել: Այդպիսով, դուք կարող եք արագ անցնել լիարժեք դասընթացները` մինչեւ 3 ամիս (6 ամսվա փոխարեն) ժամանակահատվածում, եթե անհրաժեշտ է: Ուշադրությու'ն, Արեւմտյան Եվրոպայի, Մերձավոր Արեւելքի, Հնդկաստանի, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի որոշ տարածաշրջաններին հասանելի են ցերեկային ևւ երեկոյան ուսուցման եղանակները;Այս դասընթացների ավարտից հետո դուք կկարողանաք կառավարել ևւ ծրագրել CNC հաստոցներ հետևյալ ոլորտներում
- մետաղամշակում
- փայտամշակում
- MDF (HPL) Տախտակների արտադրություն
- Պլաստիկի մշակում
- մետաղի լազերային եւ պլազմային կտրում

Համեցեք տեխնոլոգիայի դար եւ քայլեք դեպի ավտոմատացված աշխատանքի առավելությունները

Դասընթացներին նախօրոք գրանցվելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմումը
վճարման եղանակների վերաբերյալ տեղեկությունների համար այցելեք "Վճարման տարբերակներ" բաժինը
օնլայն դասընթացների ցանկը

 • Связь с помощью электронной почты, почтового сообщения и телефоной связи
  Адреса электронной почты:
  info@cnc.im , info@cnc.uno
  Контакт-центр:
     0 (800) 75-05-07
     7 (958) 756-89-56
     972 (03) 376-04-43
     48 (22) 390-64-60


 • Связь с помощью WhatsApp, Viber
  Только учебные вопросы:

  +38 (093) 064-18-24    
  +38 (095) 064-18-24    
  +38 (096) 064-18-24    

  Показать все номера

 • Протестировать систему обучения, зайти на демо-занятие, связаться с менеджером компании
  Здесь можно протестировать Ваше соединение с площадкой для проведения онлайн-занятий:

  Зайти на вебинар

  - Работа с GOTOMEETING • График работы:
  ПН-ПТ, 09:00-18:00 (GMT+3)
  СБ-ВС, 11:00-18:00 (GMT+3)